ภูมิปัญญาท้องถิ่นของการทำเครื่องเงินที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ย้อนกลับไปจากจุดเริ่มต้นอยากให้ทุกคนร่วมเดินทางไปกับเราใน 3 คอลเลคชั่นที่สะท้อนให้เห็นตัวตนของเเบรนด์มากขึ้น Roots หมายถึงราก รากเหง้าหรือรากฐานความเป็๋นภูมิปัญญาท้องถิ่น จากหมู่บ้านชาวกระเหรี่ยง ชุมชนพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน ประเทศไทยของเรานี่เอง  การทำงานหรือความพิเศษที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นถึงมือคุณ เเละเป็นเครื่องประดับที่ทำให้สะท้อนเห็นถึงภูมิปัญญา เเละ คุณค่าของงานทำมือ

 

                          ”รากคือส่วนที่ดีเเละแข็งแรงมากที่สุดของต้นไม้ ”